Om Innernet

Innernet är så kallad försäkringsmedicinsk mottagning – vilket betyder att merparten av våra patienter/ klienter kommer till oss via försäkringsbolag där de tecknat sjukförsäkring privat eller via sina arbetsgivare.

Vi har också avtal med enstaka Företagshälsovård (FHV)
Vi har dock inga avtal med offentlig sjuk- och hälsovård som SLL (Stockholms läns landsting), ej heller med försäkringskassa (FK).

Det går dock alldeles utmärkt att ändå nyttja våra tjänster även för dig som inte har privat sjukförsäkring eller kontakt med FHV eller försäkringsbolag som har avtal med oss – det betyder dock att du skulle behöva bekosta all vård själv:

Prislista

Prislista Innernet (privata patienter, samtliga priser ex moms)

Första läkarbesök                       2400 kr

Återbesök, läk                              2000 kr

Första psykolog besö                 1300 kr

Återbesök, psykolog                   1100 kr

Första besök beteendevetare    850 kr

Återbesök beteendevetare         650 kr

Om oss

Ruslan Savitskij, leg läk, specialist i psykiatri

Dr Ruslan Savitskij har mer än 30 års erfarenhet av neurokirurgi, neurologi, rehabilitering och psykiatri, inklusive barnpsykiatri. Han är också aktiv inom medicinsk forskning och har tillsammans med psykologen Siv Johansson utvecklat en helt ny psykoterapimodell som i ett avancerat forskningsprogram vid Karolinska Institutet i Stockholm, den så kallade Nobelstudien, har visat sig vara anmärkningsvärt effektiv jämfört med nutida ”standarder” inom psykiatri.

Dr Savitskij är också medlem i RIFO – ett samarbetsorgan mellan Sveriges Vetenskapsakademi och svensk regering.

Dr Savitskij är styrelseordförande för Innernet ab, chefsläkare för Innernet, medgrundare Wikimara, Airway, Angelhour, Happy Nation,…etc.

Siv Johansson, leg. psykolog

Medgrundare och VD Innernet

Siv Johansson har mer än 30 års erfarenhet inom psykologi, företagshälsovård, psykiatri inklusive neuropsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.

Hon är aktiv inom medicinsk forskning och utveckling tillsammans med Dr Savitskij utvecklat en helt ny psykoterapimodell som i ett avancerat forskningsprogram vid Karolinska Institutet i Stockholm, den så kallade Nobelstudien, har visat sig vara anmärkningsvärt effektiv jämfört med nutida ”standarder” inom psykiatri.

08:45 AM

Introduction & Opening

Speaker: James Scott
09:00 AM

Current Design Strategies

Speaker: Jane Roberts
10:30 AM

Future of Design & Web

Speaker: Hank Freeman
12:30 PM

Lunch Time

Lunch Time
01:30 PM

Client and User Experience

Speaker: Robert Reid
02:30 PM

AI & Web Design

Speaker: Alex Keller
03:30 PM

Design Flow

Speaker: Tina Flores
05:00 PM

Conclusion & QA Session

Speaker: Mia Brownn

Vårdutbud

Vi erbjuder ett flertal effektiva metoder med stark förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat all tänkbar psykiatrisk/psykologisk utredning, inkl. neuropsykiatrisk utredning, behandling (psykofarmaka, psykoterapi, medicinsk motion, mindfulness m.m).

Jane Roberts

Sr. Creative Designer

Hank Freeman

Web Developer

Tina Flores

UX Designer

James Scott

UX Analyst

Nätverk

Patientcentrerad vård

Vi tror på samarbete!

Det finns idag en stark trend i världen -att utveckla lösningar tillsammans med slutkonsumenterna (bra exempel är Wikipedia, Youtube, Linux mm).

Vi är en av pionjärerna i världen på att utveckla behandlingsmetoder tillsammans med våra patienter och deras nätverk. Det är faktiskt så som ILD, Innernaut, MMI utvecklats.

Vi tror att det bl.a. är därför som Innernaut terapin (vår behandlingsmodell) visat sig så effektiv och inte minst omtyckt av patienterna – det är ju deras eget tänk de har ju själva med sina personliga erfarenheter och synpunkter varit med och lagt grunden
för systemdesign och upplägg.

Våra insatser i denna utveckling har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, och bl.a. annat resulterat i flertal hedersuppdrag, t.ex har vi erbjudits att delta i styrelsearbete för SPM (Society for Participatory Medicine – en av största
patientorganisationer i världen), mm.

Vi utvecklar Inner Circle (Innernet Community) – samarbete mellan patienterna och deras professionella och privata nätverk

Professionella nätverk
Vi är aktiva i samarbete mellan andra vårdutvecklare och vårdgivare – bl a driver vi flertal så kallade ”meetups” med hundratals utvecklare såsom Nordic startup Health, Wikipoeia mm.

Följ oss på
Linkedin
Facebook
Twitter
Instagram

Våra resultat

Våra resultat är väl dokumenterade och presenterade på en rad nationella och internationella kongresser och konferenser. Vissa av dem är publicerade i ledande internationella medicinska tidskrifter, samt även i allmänna publikationer och i TV.

I denna publikation i renommerad Oxford Academics presenteras resultat av en av de största moderna studier av psykoterapi (gruppbehandling) i primär vård i Sverige som genomförts av Karolinska institutet (så kallade Nobel studie där vår psykoterapimodell (i denna studie kallad MMI) jämförts med den mest avancerade KBT modellen i världen – s.k. ”Unified protocol CBT” samt med så kallade TAU = ”Treatment as Usual”, dvs läkemedel + stödsamtal, egentligen den vanligaste behandlingen mot ångest och depression i Sverige.

Resultat visar med all tydlighet att vår (terapi) modell (Innernaut, tidigare InRe) var den mest effektiva i jämförelse.

Den är underskriven av ledande psykiatri/psykologi professorer i Sverige – starkt vittnesmål!

Se den här: https://academic.oup.com/fampra/article/31/3/273/609173

Det viktigaste betyget kommer dock från våra patienter av vilka mer än 96% säger sig vara
mycket nöjda med den hjälp de fått hos oss!

Innernaut kommer att inom kort vara tillgänglig via web/mobil app för användare oavsett var
i världen man bor.

Väl mött

Ni finner oss mitt i hjärtat av Gamla Stan – Innernet, Prästgatan 78 (T-bana till Slussen eller Gamla Stan). Därifrån är det inte långt till oss. Prästgatan är en parallellgata till Västerlånggatan, och vår mottagning ligger precis vid Stockholms enda kvarvarande trappgränd, Mårten Trotzigs gränd.

Gå den rakt upp från Västerlånggatan/Järntorget. (Link till Google Maps)

I dessa Corona tider erbjuder vi såklart telefon/video samtal via Web* som alternativ till besök.

*(Det har vi, förresten, gedigen erfarenhet av. Vi börjat med online terapier för ca 18 år tillbaka – långt före sjukvården förstått att videomöten är säkra, smidiga och effektiva …Att det skulle ta en sådan lång tid (+ Corona) för att begripa det … 😊

Besöksadress: Prästgatan 78, 111 29 Stockholm, Gamla Stan

Telefon: 08-515 12 050

Väl mött!

Non-Profit

…If you want others to be happy – conduct compassion…
…if you, yourself, want to be happy – conduct compassion …
Dalaj Lama

We believe that the world is the better place with more kindness and compassion, therefore, we develop non-profit programs to help peoples (in all ages, gender, religion etc.) who are in need for help.

Below you may see different programs and you are very welcome to join those programs as user or contributor or whatever.
Let’s do this together and make the world to a better place for us all!

Here comes a list for our programs:

1. Wikimedics
2. Fair Chance
3. NPA (Noble prize award)
4. Happy Nation
5. USB (University of self-build)
6. WAW (we are the world choir)
7. Wikimara (inventor marathon)
8. KHK (kids helping kids)
9. FCC (street basket tournament)

Wikimedics

WAW

NPA (Noble Prize Award)

Happy Nation

USB

Fair Chance

MENU
INNERNET