Våra resultat

Våra resultat är väl dokumenterade och presenterade på en rad nationella och internationella kongresser och konferenser. Vissa av dem är publicerade i ledande internationella medicinska tidskrifter, samt även i allmänna publikationer och i TV.

I denna publikation i renommerad Oxford Academics presenteras resultat av en av de största moderna studier av psykoterapi (gruppbehandling) i primär vård i Sverige som genomförts av Karolinska institutet (så kallade Nobel studie där vår psykoterapimodell (i denna studie kallad MMI) jämförts med den mest avancerade KBT modellen i världen – s.k. ”Unified protocol CBT” samt med så kallade TAU = ”Treatment as Usual”, dvs läkemedel + stödsamtal, egentligen den vanligaste behandlingen mot ångest och depression i Sverige.

Resultat visar med all tydlighet att vår (terapi) modell (Innernaut, tidigare InRe) var den mest effektiva i jämförelse.

Den är underskriven av ledande psykiatri/psykologi professorer i Sverige – starkt vittnesmål!

Se den här: https://academic.oup.com/fampra/article/31/3/273/609173

 Det viktigaste betyget kommer dock från våra patienter av vilka mer än 96% säger sig vara mycket nöjda med den hjälp de fått hos oss!

Innernaut  kommer att inom kort vara tillgänglig via web/mobil app för användare oavsett var i världen man bor.

MENU
INNERNET