Vårdutbud

Vi erbjuder ett flertal effektiva metoder med stark förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat all tänkbar psykiatrisk/psykologisk utredning, inkl. neuropsykiatrisk utredning, behandling (psykofarmaka, psykoterapi, medicinsk motion, mindfulness m.m).

MENU
INNERNET